Herring of gold

Herring of gold – an ode to the extinct Zuiderzee herring

2 tiles, painted with wax resist and underglaze. Glazed with transparant glaze and gold luster

——
Haring van goud – een ode aan de uitgestorven Zuizerzeeharing

2 tegels, geschilderd met wax resist en onderglazuur. Geglazuurd met transparante glazuur met goudluster

De tegels zijn ingelijst in een bijpassende baklijst en voorzien van een ophanghaak.

Verkocht

#odetotheZuiderzeeherring #herring #haring #zuiderzeeharing #extinct #tiletableau #tegeltableau #tiles #tegels #azulejos #gold #goldluster #goudluster #handpainted #waxresist #underglaze #onderglazuur #ceramics #keramiek