In de Gooi en Eemlander

De Gooi- en Eemlander heeft op 8 februari een paginagroot artikel geplaatst over Kim en haar expositie. Een digitale versie van het artikel is hieronder te lezen